Bookmark and Share Add to Favorites     บอร์ดรวมสำหรับสมาชิกเท่านั้นที่จะเข้าได้
เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

เงื่อนไขการใช้บริการ
    ในการให้บริการของ ActsThai.com ผู้ใช้บริการหรือสมาชิกจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไข เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1. ผู้ใช้บริการหรือสมาชิก จะต้องไม่เผยแพร่เว็บไซต์ ด้วยข้อมูล, สินค้า และบริการที่ผิดต่อกฎหมาย และศีลธรรม

    2. ผู้ใช้บริการหรือสมาชิก จะต้องไม่เผยแพร่เว็บไซต์ ด้วยข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายและดูหมิ่นต่อสถาบัน ชาติ, ศาสนา และพระมาหากษัตริย์

    3. ผู้ใช้บริการหรือสมาชิก จะต้องไม่เผยแพร่เว็บไซต์ ด้วยข้อมูลในลักษณะที่เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม กีดกัน แบ่งแยกสีผิว และเผ่าพันธุ์ โดยเข้าข่ายในลักษณะการละเมิดสิทธิมนุษยชน

    4. ในกรณีที่ผู้ใช้หรือสมาชิก ฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อที่ 1,2 และ 3 หากทางเราตรวจพบ เราสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    5. กรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย จากภัยธรรมชาติ ผู้ใช้บริการหรือสมาชิก จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายกับเรา(ผู้ให้บริการ) ไม่ว่ากรณีใดๆ

    6. ในการยกเลิกการใช้บริการหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก สามารถกระทำได้ทันทีเพียงแจ้งความประสงค์ โดยไม่สามารถเรียกคืนค่าบริการได้

    7. ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าฯ ในฐานะผู้ใช้บริการหรือสมาชิก ได้อ่านและทำความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว และยินยอมตามข้อตกลงทุกประการนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะยึดตามหลักของสิทธิส่วนบุคคลเป็นหลักดังนี้

    1. เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท และหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ

    2. เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของท่านตามที่ได้แจ้งให้กับเรา เพื่อความสะดวกในการบริการ และเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับท่านในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา

    3. การเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน, เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดูแลระบบ ยืนยันที่จะรักษาและเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับอย่างที่สุด

    4. ในกรณีที่ท่านลืม User Name และ/หรือ Password ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ ท่านสามารถเรียกคืนข้อมูลดังกล่าวได้โดยผ่านระบบ Forgot Password (ลืมรหัสผ่าน)

    5. ในกรณีที่มีการร้องขอให้มีการให้ส่ง User Name และ/หรือ Password กลับโดยผู้ดูแลระบบ ท่านจะต้องส่งอีเมล์แจ้งรายละเอียดส่วนตัว และความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าว มายัง Actsthai@gmail.com เท่านั้น เพื่อให้เราตรวจสอบ และเป็นการยืนยันตัวตนของท่าน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และป้องกันการแอบอ้าง

    6. ในบางครั้งเราอาจจะมีการส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับท่าน เช่นการข่าวการปรับปรุงระบบ, ข่าวการจัดกิจกรรมฯลฯ ตามอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ แต่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดรำคาญกับท่านอย่างเด็ดขาด


วิธีการสมัครเป็นสมาชิก
    บุคคลทั่วไป  ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เลย หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย สามารถทำการลงทะเบียนสมัคร และ จะต้องยืนยันการสมัครผ่าน Actsthai.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 
 
ประเภทของสมาชิกเครือข่ายข่ายสถาบัน TIDI
    เมื่อท่านทำการยืนยันการเป็นสมาชิกของท่านแล้ว ท่านจะต้องรอการตรวจสอบและอัพเกรดสถานะภาพสมาชิกของท่าน ซึ่งแบ่งออก เป็นสมาชิก 2 ประเภท

ก.ประเภทสมาชิกทั่วไป  เมื่อสมัครสมาชิก หลังจากได้รับการตรวจสอบท่านจะได้อัพเเกรดเป็นสมาชิกทั่วไป ทุกครั้งที่ท่าน Login สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนของสมาชิกได้ 

 +++ หากท่านต้องการอัพเกรดสถานะภาพสมาชิก สามารถเข้าไปที่ Upgrade to Member พร้อมชำระค่าสมาชิก เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น 

 

 
 
 

ข.ประเภทสมาชิก วี.ไอ.พี  เมื่อท่านสมาชิก ยืนยันการอัพเกรดที่ Upgrade to Member แล้ว หลังจากเมื่อทำการตรวจสอบท่านจะได้อัพเเกรดเป็นสมาชิกระดับที่ ท่านเลือกไว้  และ ทุกครั้งที่ท่าน Login ท่านจะได้รับคะแนนสะสม เมื่อคะแนนท่านครบตามเงื่อนไขกำหนดท่านจะสามารถอัพเกรดเป็นสมาชิกระดับสูง กว่านั้นได้

- รับส่วนลด จากสินค้าและบริการ  50% - 80 % จากราคาทั่วไป

- รับส่วนลด จากสินค้าและบริการ  30% - 50 % จากราคาสมาชิกทั่วไป

- สามารถเข้าไป รายละเอียด ราคาส่วนลด ต่างๆ  ของสมาชิกระดับต่างๆได้

- ความรู้ตั้งแต่การเริ่มต้น จนถึง การเฝ้าระวังการคืนทุน

- หากท่านต้องการอัพเกรดสถานะภาพสมาชิก

1.จากการอัพเกรดที่ Upgrade to Member แล้วชำระค่าสมาชิก

2. จาก Login ท่านจะได้รับคะแนนสะสม จนครบตามเงื่อนไขของสมาชิก

 

Silver (ซิลเวอร์) 

- สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนของสมาชิกระดับ Silver ลงไปถึง ระดับ บุคคลทั่วไป

- ความรู้ทั่วไป ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจฟาร์มรังนก แทรก เทคนิค การแก้ปัญหาของฟาร์มรังนก เช่น การเพิ่มนกแอ่นให้นอนภายในวันเดียว

- ในระดับชั้น ของ Silver สามารถ เข้าไปอ่าน-โพสถาม-ตอบ,ปัญหาทั่วๆไป ในเว็ปบอร์ดได้

- ค่าบำรุง   599 บาท / ปี (หากครบ 1 ปี ระบบจะปรับลงมาเป็นระดับ สมาชิกทั่วไป โดยอัตโนมัติ ) 

 

Gold (โกล์ด)  

- สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนของสมาชิกระดับ Gold ลงไปถึง ระดับ บุคคลทั่วไป  

- ความรู้ทั่วไป ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างฟาร์มรังนก แทรก เทคนิค การแก้ปัญหาของฟาร์มรังนก เช่น เทคนิคการเพิ่มนกแอ่น , เทคนิคการเพิ่มรังนก

- ในระดับชั้น ของ Gold สามารถ เข้าไปอ่าน-โพสถาม-ตอบ,ปัญหาทั่วๆไป ในด้านเทคเนิคต่างๆ ในเว็ปบอร์ดได้

- ค่าบำรุง 3,000 บาท / ปี  .. (หากครบ 1 ปี ระบบจะปรับลงมาเป็นระดับ สมาชิกทั่วไป โดยอัตโนมัติ ) 

 +++สมัครวันนี้เหลือเพียง  2,000 บาท / ปี ..เท่านั้น..+++

 

 

 

Diamond (ไดมอนด์)  

- สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนของสมาชิกระดับ Diamond ลงไปถึง ระดับ บุคคลทั่วไป  

- ความรู้ทั่วไป ขั้นเทคนิคเกี่ยวกับการทำฟาร์มรังนก แทรก เทคนิค การแก้ปัญหาของฟาร์มรังนก

- ในระดับชั้น ของ Diamond สามารถ เข้าไปอ่าน-โพสถาม-ตอบ,การอก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ ในเว็ปบอร์ดได้

- อบรมฟรี ปี ละ 1 หลักสูตร  

- ค่าบำรุง 5,000 บาท / ปี (หากครบ 1 ปี ระบบจะปรับลงมาเป็นระดับ สมาชิกทั่วไป โดยอัตโนมัติ ) 

  +++สมัครวันนี้เหลือเพียง  3,000 บาท / ปี ..เท่านั้น..+++

 

 

Platinum (แพททินั่ม 

-สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนของสมาชิกระดับ Platinum  ลงไปถึง ระดับ บุคคลทั่วไป  ฟรีตลอดชีวิตสำหรับ ผู้ที่ผ่านการสัมมนาทุกท่าน

- ความรู้ทั่วไป ขั้นเทคนิคชั้นสูง เกี่ยวกับการทำฟาร์มรังนก แทรก เทคนิค การแก้ปัญหาของฟาร์มรังนก

- ในระดับชั้น ของ Diamond สามารถ เข้าไปอ่าน-โพสถาม-ตอบ,การอก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ ในเว็ปบอร์ดได้ ดู รายชื่อ เจ้าของฟาร์มรังนก ที่อยู่เบอร์โทร ได้ทั่วประเทศ

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน